Digitalt pensum
- på den enkle måten

Del av Kopinor-avtalen

Ifølge kopieringsavtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert.

Registrering for klarering

Enkelt å lage kompendier – alt i én løsning

Gjennom Bolk kan du søke, sette sammen og bestille kompendier gjennom én løsning. Bolk legger til rette for en rimeligere og enklere kompendieproduksjon og gir løpende oversikt og kontroll.

Enkel kompendiefremstilling

Enkel vei til utvidet rettighetsklarering

Gjennom Bolk kan du kjøpe rettigheter til kopiering og bruk av bokutdrag som utgjør mer enn 15 % av en bok.

Klarering av utvidete rettigheter


Slik virker Bolk

Gjennom Bolk kan den enkelte kursansvarlige sette sammen og bestille kompendier. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til egne studier.

Slik virker Bolk


Samarbeidende forlag

Bolk samarbeider med en rekke forlag og andre innholdsleverandører i Norge og utlandet. Slik kan vi tilby digitalt innhold og utvidet rettighetsklarering tilpasset behovene til norske studenter og forelesere.

Se oversikt over Bolks samarbeidspartnere


Slik kommer institusjonen i gang

Den administrativt ansvarlige på universitetet eller høgskolen oppretter brukere med tilhørende roller i Bolk. Her får du hjelp til å komme i gang.

Slik kommer institusjonen i gang


Ny kopieringsavtale

1. juli 2016 trådte en ny kopieringsavtale for høyere utdanning i kraft. Avtalen medfører enkelte endringer i måten Bolk brukes på.

Selv om endringene i avtalen vil tre i kraft med virkning fra 1.7.2016, vil det ta noe tid før disse avspeiles i Bolk. Vi gjør derfor oppmerksom på følgende:

Prisinformasjon

  • Det kan ses bort fra priser som oppgis i Bolk for registrering av utdrag innenfor avtalens begrensningsregler (15 %).
  • Det beregnes ikke vederlag for innholdsfiler. Pris vises i systemet med 0 kr.
  • Hvis man ønsker utdrag som overstiger avtalens begrensningsregler, kan man som Bolk-kunde benytte seg av et stort antall forhåndsfullmakter for utvidet bruk, gitt av norske og utenlandske forlag og opphavsmenn. Slik bruk vil bli fakturert institusjonen basert på betingelser satt av det enkelte forlag.
  • Dersom behovet for bruk ikke kan møtes av eksisterende fullmakter, vil Kopinor kunne søke om rettighetsklarering for aktuelle utdrag. Pris for dette oppgis ved bestilling av tjenesten.

Filleveranse

For at institusjonen skal få levert tilgjengelig innholdsfil Bolk uten ekstra kostnader, må institusjonens leveransetype være innstilt på Kompendiefil gjennom Bolk, eventuelt Kompendiebestiller velger leveransetype. Vennligst sjekk innstillingene ved din enhet.