Digitalt pensum
- på den enkle måten

Del av Kopinor-avtalen

Ifølge kopieringsavtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert.

Registrering for klarering

Enkelt å lage kompendier – alt i én løsning

Gjennom Bolk kan du søke, sette sammen og bestille kompendier gjennom én løsning. Bolk legger til rette for en rimeligere og enklere kompendieproduksjon og gir løpende oversikt og kontroll.

Enkel kompendiefremstilling

Enkel vei til utvidet rettighetsklarering

Gjennom Bolk kan du kjøpe rettigheter til kopiering og bruk av bokutdrag som utgjør mer enn 15 % av en bok.

Klarering av utvidete rettigheter


Slik virker Bolk

Gjennom Bolk kan den enkelte kursansvarlige sette sammen og bestille kompendier. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til egne studier.

Slik virker Bolk


Slik kommer institusjonen i gang

Den administrativt ansvarlige på universitetet eller høgskolen oppretter brukere med tilhørende roller i Bolk. Her får du hjelp til å komme i gang.

Slik kommer institusjonen i gang


Bolk-integrasjon skal prøves på seks læresteder

Seks universiteter og høgskoler er med i pilotfasen når Bolk og pensumlistesystemene skal snakke bedre sammen.

Les mer om Bolk og pensumlister