Bolk-integrasjon skal prøves på seks læresteder

Seks universiteter og høgskoler er med i pilotfasen når Bolk og pensumlistesystemene skal snakke bedre sammen.

Universiteter og høgskoler over hele landet tar nå i bruk pensumlistesystemer for å lette administrasjon og tilgang til pensum. I forståelse med Universitets- og høgskolerådet utvikler nå Kopinor en løsning som skal knytte disse systemene sammen med Bolk.

Fra 2020 vil en pilotløsning med begrenset funksjonalitet være tilgjengelig for et utvalg brukere på følgende universiteter og høgskoler:

  • Handelshøyskolen BI
  • Høgskolen i Molde
  • Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Sørøst-Norge

Arbeidet med løsningen som skal knytte pensumlistene og Bolk sammen, går etter planen, kan prosjektleder Bente Rode Liseth fortelle:

– Utviklingen av løsningen skjer nå i høst, og til vinteren vil vi bruke god tid på testing og nødvendige tilpasninger. Alt skal være klart til at pilotinstitusjonene våren 2020 kan ta løsningen i bruk for et utvalg emner når de planlegger for høstsemesteret.

Liseth ser fram til et godt samarbeid med pilotinstitusjonene og er særlig glad for at alle også har sagt seg villig til å bidra i testfasen under utviklingen.

Integrasjonen mellom Bolk og pensumlistesystemene lages for å lette arbeidet for brukerne på lærestedene og gjøre det enklere å oppfylle kravene om å registrere bokutdrag i Bolk. I pilotfasen vil det bare være registrering av utdrag innenfor begrensningsreglene (15 %) som vil være omfattet. For utvidet rettighetsklarering og levering av filer blir brukerne henvist til å bruke Bolk slik de gjør i dag.