Samarbeidende forlag

Bolk samarbeider med en rekke forlag og andre innholdsleverandører i Norge og utlandet. Slik kan vi tilby digitalt innhold og utvidet rettighetsklarering tilpasset behovene til norske studenter og forelesere.

Nedenfor finnes oversikter over Bolks samarbeidspartnere.

Bolks norske samarbeidspartnere

 • Abstrakt Forlag
 • Akilles
 • Alvheim og Eide Akademisk Forlag
 • Avenir
 • Bibelselskapet
 • Biblioteksentralen
 • Bodoni
 • Cappelen Damm
 • Davvi Girji
 • Den Norske Samlaget
 • Didakta Norsk Forlag
 • Dinamo Forlag
 • Falken Forlag
 • Forlaget Oktober
 • Gyldendal Norsk Forlag
 • H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
 • Hermon Forlag
 • Humanist Forlag
 • Iđut
 • IKO-Forlaget
 • Info Vest Forlag
 • Ka forlag
 • Kolle Forlag
 • Kommuneforlaget
 • Kondor forlag
 • Kunnskapsforlaget
 • Lanser Forlag
 • Lex Norsk Samfunnsinformasjon
 • Libro Forlag
 • Logografia
 • Lunde Forlag
 • Luther Forlag
 • Norsk Musikkforlag
 • Norsk Noteservice
 • Novus Forlag
 • Oplandske Bokforlag
 • Pax Forlag
 • Portal Forlag
 • Solum Forlag
 • Spartacus forlag
 • St. Olav Forlag
 • Teknisk Forlag / Skolebokforlaget
 • Tell forlag
 • Universitetsforlaget
 • Vidarforlaget
 • Wigestrand Forlag

Utenlandske samarbeidende forlag

 • Bone and  Joint Surgery
 • Cambridge University Press, of University Printing House
 • Channel View Publications Ltd, / Multilingual Matters
 • Edinburgh University Press Ltd
 • Elsevier B.V.
 • Emerald Group Publishing Limited
 • Faber & Faber Ltd.
 • Forlaget Roas
 • Future Science Group
 • Gyldendal
 • Hart Publishing
 • Indiana University Press
 • John Wiley & Sons, Ltd.
 • Kogan Page Ltd.
 • Labyrinth Press
 • Lindhardt og Ringhof A/S
 • Manchester University Press
 • Palgrave Macmillan Ltd.
 • Pearson Education Ltd
 • Pluto Press
 • Policy Press at the University of Bristol
 • Polity Press
 • SAGE Publications India Pvt Ltd
 • SAGE Publications Ltd, London
 • Sage Publications (US)
 • Samfundslitteratur (SL forlagene)
 • Seagull Publishing
 • Springer Science+Business Media B.V.
 • Taylor & Francis Group UK
 • The Catholic University of America Press
 • The Journal of Bone and Joint Surgery, Inc.
 • The MIT Press
 • The University of Arkansas Press
 • University of Michigan Press
 • University of Nebraska Press
 • University of Pennsylvania Press
 • University of Texas Press
 • University of Toronto Press
 • University Press of Colorado
 • Wolters Kluwer Health Inc., Lippincott, Williams & Wilkins books
 • Wolters Kluwer Health, (Medical Research) Ltd