Dette er Bolk

Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for klarering og fremstilling av kompendier.

Registrering for klarering

Pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form, skal registreres for klarering i Bolk.

Under registreringen angir man hvilke utdrag som benyttes, navn på studieemnet, antall studenter og semester.

Ved registrering medfølger innholdsfiler uten ekstra kostnad, såfremt filen er tilgjengelig i Bolk. Pass bare på at leveransetypen er riktig innstilt (til «Kompendiumfil gjennom Bolk»).

Har du registrert bokutdrag, er du altså godt på vei til et ferdig kompendium!

Enkel kompendiefremstilling

Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold. Dersom innholdsfil ikke er tilgjengelig, er det enkelt å laste opp innskannet materiale.

Faglærer kan søke opp bøker, sette sammen bokutdrag og eventuelt eget materiale og bestille digitale kompendier til hvert enkelt emne. Tjenesten er tilgjengelig i et brukervennlig grensesnitt med søkemuligheter i både nasjonalt og internasjonalt innhold. Rundt seks millioner titler finnes søkbart i basen.

Når man skal lage et nytt kompendium, kan man ta utgangspunkt i et kompendium man har laget i Bolk tidligere i stedet for å søke opp innholdet på nytt. Man har også muligheten til å ta utgangspunkt i et kompendium som en annen bruker har gjort tilgjengelig.

Kompendiet leveres ferdig som pdf-fil, komplett med forside og innholdsfortegnelse, og kan trykkes opp eller lastes opp til studentenes læringsplattform. Materialet har ikke kopisperrer, og studentene kan bruke det fritt til sine studier.

Slik virker Bolk

Klarering av utvidete rettigheter

Kopieringsavtalen gir adgang til å kopiere 15 % av en bok. Ønsker man å kopiere utdrag som utgjør mer enn 15 % av en bok, kan man klarere rettighetene i Bolk. I Bolk ligger det forhåndstillatelser til utvidet kopiering og bruk av en mengde bøker, til en pris satt av rettighetshaveren. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige rettigheter, er det mulig å sende en forespørsel om rettighetsklareringer til utvidet bruk.

Effektiv administrasjon

Gjennom Bolk kan brukere med administratorrettigheter følge med kompendier i arbeid og se tidligere bestilte kompendier. Vedkommende kan opprette godkjenningsrutiner og sette regler for kostnadsbegrensninger for utvidet rettighetsklarering.

Mer informasjon

Kopieringsavtalen finner du på Kopinors nettsider. Her finner du også mer informasjon om avtalen.

Kopieringsavtalen for universiteter og høgskoler

Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalen?

Julie Eng Grønlie

Julie Eng Grønlie
Tlf: 23 10 74 49
Epost: jeg@kopinor.no